Şaman Büyüsü

Şaman Büyüsü tek bir başlık altında değerlendirilemeyecek binlerce büyüyü içerse de biz yazımızda Orta Asya Türkleri’nden günümüze gelmiş bir gelenek olan Odkara Büyüsü’nü inceleyeceğiz. Geri döndürme büyüsü ve bağlama büyüsü gibi kişinin duygusal alemiyle ilişkili işlemlerde kullanılan Şaman Büyüsü, İslamiyetle tanışmamızdan önceye dayanır. Çar, Çur ve Çor adı verilen üç büyük Cin’e yöneltilen Şaman Büyüsü’nün nasıl yapıldığını ve etkilerini yazımızın devamında okuyabilirsiniz. Sizleri uyarmakta yarar görüyoruz. 


Şaman Büyüsü Medyum Emrullah Abla WhatsApp +905426144193

Şaman Büyüsü, İbrahimi dinlerde yeri olan bir büyü değildir. İslamiyet öncesi, Göktengri inancına ait olan bu büyünün etkileri tartışmalıdır. Kimi İslam alimleri Şamanizmin Allah’a şirk koşmak ve putperestlik sayıldığı konusunda bizi uyarmışlardır. Bu nedenle geri döndürme amacıyla bu büyüye başvuracak okurlarımızı diğer işlemlere yönlendirme zorunluluğu hissediyoruz.

Tüm rahmani işlemler de olduğu gibi Şaman Büyüsü de başarısı kanıtlamış medyumlarca gerçekleştirilmelidir; aksi takdirde istenmeyen ve oldukça kötü sonuçlar doğurabilecektir. Sonuç veren medyumlar hakkında ziyaretçilerimiz tarafından yazılan medyum yorumları ana sayfa altında yer alan Tüm Yorumlar bölümündedir.

Şaman Büyüsü’nü kimler yapabilir?

Şaman Büyüsü, Türklerin ilk kez bir milletolarak ortaya çıktığı Sibirya’daki Altay Dağları’nın eteklerinde yapılmaya başlanmıştır. Göğün, ormanın ve bozkırın ruhlarına yapılan bir yakarış olan Şaman Büyüsü’nü, kabilelerde bilgelik ve şifacılık yapan Şaman büyücüleri yapmışlardır. Üç büyük dinin mensubu olan bir kişinin bu tür putperest ritüellerde yer alması şirk anlamına geleceğinden Musevi, Hristiyan ve Müslüman medyumlar bu büyüyü yapmayı reddedeceklerdir. Ancak bu tür işlemlerin maddi kazanç kaygısıyla yapıldığı durumlarda herhangi bir İslami medyumun bile Şaman Büyüsü uzmanı olduğunu iddia ettiği görülmüştür. Okurlarımızı uyarmak istiyoruz, bu büyü ile ulaşmak istediğiniz emellere başka işlemlerle de ulaşmak mümkündür. Kişinin şirk sayılacak bir işleme bel bağlamadan önce diğer seçenekleri de değerlendirmesi gerekli olacaktır.


Şaman Büyüsü nasıl yapılır?

Şaman Büyüsü nasıl yapılır?

Türklerin yazıyı kullanmaya başlamadan önce ortaya çıkmış bir büyü olduğundan dolayı bu işlemde vefk ve tılsım kullanılmaz. Orman, gök ve bozkırı temsil eden değerli maddeler (genellikle kehribar, at kalbi ve kartal yumurtası) akarsulara bazı tılsımlarokunarak bırakılır ve aynı günün gecesi Şaman’ın Çar, Çur ve Çor tarafından ziyaret edilmesi beklenir. Bu tür materyallere Anadolu’daki şehirlerde rastlamak zor olduğundan bazı medyumlar bunlar yerine İslami vefkler kullanmayı tercih eder olmuşlardır. Bu tür durumlarda yapılan büyünün Şaman Büyüsü olduğu tartışmalıdır.

Şaman Büyüsü ne kadar sürede etki eder?

Bizlerin de halen devam ettirdiği bir gelenek olan gökten cemre düşmesi hadisesi gerçekleştiği aylarda önce Gök, sonra Orman ve daha sonra Bozkır’ın ruhu yeni yıl ile uyanacak ve çağrınıza cevap verecektir. Yani, her yıl göğe, suya ve yere cemre düşmesiyle dileğinizin gerçekleşmesi beklenir. Tamamen doğaya ve onu yöneten kuvvetlere yöneltilen bir büyü olduğundan bunlar dışında bir tarih vermek anlamsız olacaktır. Zira Şaman inancına göre Doğa bu tarihlerde yeniden doğar ve çimenlerin yeniden filizlenmesi gibi geri gideni tekrar getirir.