Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü birçok dileğe etkime yapan büyülerin başında gelir. Genel adları ile geri döndürme büyüsü, ayırma büyüsü, bağlama büyüsü, koruma büyüsü, nazar büyüsü, muhabbet büyüsü ve aşk büyüsü başlıkları altında yer edinmiş bir büyüdür.

Roma, Vatikan‘dan sızdırılan bu büyü Hristiyanlığın Katolik Mezhebi‘ne mensup alimlerce yapılabilir. Katolik tedrisatından geçmiş ve Latin elyazmalarını okuyabilen din alimlerince gerçekleştirildiğinden Türkiye’de de ün kazanmış bir işlemdir.

Sizleri uyarmakta fayda görüyoruz, internette Papaz Büyüsü yaptığını iddia eden birçok medyum bulunmaktadır. Papaz Büyüsü’nün ilmi ve faziletine sahip olabilmek için medyumunuzun ya da işlemi gerçekleştiren kişinin Katolik Gelenekleri‘ne hâkim olması gerekir. 


Papaz Büyüsü Medyum Emrullah Abla +905426144193

Türkiye’de bulunan kiliselerin büyük çoğunluğu Ermeni, Süryani ve Rum kiliseleridir. Bu cemaatlerin %95’i İstanbul merkezli Ortodoks Kilisesi’ne mensup olduğundan dolayı önünüze gelen her kiliseye bu amaçla gitmeyiniz, zira bu bir saygısızlık olacaktır.

Tüm rahmani işlemler de olduğu gibi Papaz Büyüsü de başarısını kanıtlamış medyumlarca gerçekleştirilmelidir; aksi takdirde istenmeyen ve oldukça kötü sonuçlar doğurabilecektir. Sonuç veren medyumlar hakkında ziyaretçilerimiz tarafından yazılan medyum yorumları ana sayfa altında yer alan Tüm Yorumlar bölümündedir.

Papaz Büyüsü’yle neler gerçekleşir?

Antik Roma ve Antik Yunan’da yapılan büyülerin yasaklanmasından sonra İtalya’da ortaya çıkmış olan Papaz Büyüsü, kısa sürede bütün Katolik Alemi‘ne yayılmıştır. Almanya ve İngiltere’de Protestan Kilisesi’nin kurulmasının ardından yasaklanan bu büyü, günümüzde de İspanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde yaşayan papazlarca yapılır.

Türkiye’de de Latin din alimlerinden el almış kişilerce yapılan Papaz Büyüsü, Latin dua kitaplarından ilimlenerek yazılan muskalar eşliğinde gerçekleştirilir. Giden sevgiliyi geri döndürme, giden eşi geri getirme ve sevdiğini kendine bağlama için uygulamaya alındığında güzel sonuçlar vermektedir. 29 günde bir tekrarlanması etkisini biriktirerek perçinleyecektir.

Papaz Büyüsü nasıl yapılır?

Papaz Büyüsü birçok değerli malzeme kullanılarak hazırlanan muskalar yardımıyla mühürlenir. Bu işlemde yararlanılan kaynaklar kökeni Ortaçağ’a dayanan Latince elyazmalarıdır. Bu kaynaklardan yararlanılarak özel, tılsımlanmış mürekkeplerle muskalar hazırlanır. İşlem büyüyü yaptıran kişinin eline geçmeden etkisini gösteremeyecektir.


Papaz Büyüsü nasıl yapılır?

Papaz Büyüsü ne zaman sonuç verir?

Papaz Büyüsü’nün sonuç verme süresi büyüyü yapan kişinin mahareti ve yaptıran kişinin sabrıyla bağlantılı olarak değişir. İbrahimi dinlere mensup medyumların yaptığı bütün rahmani işlemler gibi bu büyü de Rabbin takdirine göre sonuç verecektir. Ancak çok kısa sürede sonuç vereceği iddia edilen büyüleri yapan kişilerin mucizevi etkileri olmalıdır. Güvenilirliğinden emin olmadığınız medyumların verdikleri tarihlere itibar etmeyiniz. Unutmayınız ki bütün büyü, vefk ve tılsımlar sizin isteklerinizi iletmek için bir araçtır. Dileğinizin kabul olma süreci, en sonunda Allah’ın takdiridir.