Hüddam İlmi

Hüddam İlmi eski Mısır’dan günümüze kadar uzanan bir gelenektir. Aslında toplumda bilinen adıyla ruhani varlıklarla iletişime geçme ve yardım isteme işlemidir. Etiyopya’da uygulanmaya başlayan Hüddam, önce Eski Mısır’a, daha sonrasında Filistin’e ve oradan da bütün Orta Doğu’ya yayılmıştır. Hüddam, günümüzde de bütün dünyada cinler ile iletişim kurarak onlardan isteklerden bulunma ve geri döndürme büyüsü icrasının diğer bir adıdır.


Hüddam İlmi Medyum Emrullah Abla WhatsApp +905426144193

Tüm rahmani işlemler de olduğu gibi Hüddam İlmi ile ilgili işlemlerde de başarısı kanıtlamış medyumlar ile iletişime geçilmelidir; aksi takdirde istenmeyen ve oldukça kötü sonuçlar doğurabilecektir. Sonuç veren medyumlar hakkında ziyaretçilerimiz tarafından yazılan medyum yorumları ana sayfa altında yer alan Tüm Yorumlar bölümündedir.

Hüddam nedir?

Hüddam hem bizim alemimizde, hem öteki alemlerde yaşayan; bizden gözümüzdeki perde ile saklanmış varlıklar ile iletişime geçme yoludur. İslam dini Hüddam’ın kötü emellerle kullanılmasını yasaklamış, Cinleri insanların azabından korumuştur. Hristiyan ve Musevi gelenekleri ise, Cinlerin insanların hizmetine verildiği öğretisini taşıdıklarından bu tür işlemlere daha hoşgörülü bakarlar. Bu nedenle Hüddam büyüsünü gerçekleştirecek bir medyumun Hristiyan ya da Musevi bir alimden el almış olması gerekmektedir. İslam alimlerinin bu konulara eğilmekten kaçınmış olması nedeniyle bu yolun izlenmesi daha doğru olacaktır.

Hüddam ile geri getirme nasıl yapılır?

Hüddam’ı tek başınıza uygulamak mümkündür, yalnız bunun için kişinin maneviyatının ve mukavemetinin çok sağlam olması gerekir. Hüddam’ı kendi kendine uygulayacak kişinin hayatı asla eskisi gibi olmayacak, kişi başka alemlerden varlıkların müdahalesine açık hale gelecektir. Bu nedenle bu büyüyü yaptırmak isteyenlerin bu alanda tecrübesi yüksek, dürüstlüğüne inandığı bir medyuma başvurması en doğrusu olacaktır. 

Hüddam büyüsünü yaptıracak kişinin çeşitli bakımlarla yıldıznamesi çıkarılır ve kişinin yıldızının düşük olması halinde yıldızı yükseltilir. Kişinin bir kez evrenin işleyişine müdahalede bulunması, sonraki hayatını ölünceye dek etkileyeceğinden yıldız yükseltme işlemlerinin düzenli olarak yineletilmesini öneriyoruz. 

Hüddam İlmi ile neler yapılabilir?

Hüddam büyüsü ile fani dünyadaki tüm isteklerinize kavuşmak mümkündür. Bazı Şamanist Afrikalı alimler, Hüddam ile Tanrı’nın insanlardan esirgediklerini Cinler vasıtasıyle elde etmeye başlamıştır. Hüddam büyüsünün kökeninde de bu yatmaktadır. Hüddam büyüsü ile çağırılan Cinlere, binlerce yıllık gelenekler uyarınca bazı şeyler sunulmalıdır.

Hüddam kullanılarak yapılan işlemlerin ciddi yaptırımları olabilir. Hüddam ilmi dahilinde büyü yaptıran kişinin başına kısa süre içinde büyük felaketler gelebilir. Bu ve benzeri durumlardan kaçınmak için kişinin danıştığı medyuma düzenli olarak koruma işlemleri yaptırması gerekmektedir. Yoksa kendini sürekli yorgun ve huzursuz hissedecektir.

Hüddam konusunda uzmanlaşan medyumlar, danışanlarını sevdiklerine kavuşturabilirler. Sevdiklerinin akıllarına ve kalplerine müdahalede bulunabilirler. Hatta danışan kişinin hayal ettiğinden çok daha fazla mal ve mülk sahibi olmasını sağlayabilirler. Yine de hüddam ilmi en çok geri döndürme işlemleri için kullanılmaktadır.


Hüddam nedir? Medyum Emrullah Abla yanıtlıyor +905426144193

Hüddam İlmi hakkında dikkat edilmesi gerekenler!

Hüddam Büyüsü, anlattığımız üzere çok ciddi sonuçları olmasına rağmen yüzyıllardır ezoterik öğretilerin merkezinde olmaya devam etmiştir. Bunun temel sebebi, insanın kendisinden sakınılan nesneleri, kişileri, duyguları elde etme arzusudur. Hüddam büyüsü yaptırarak kişi en derin isteklerine kavuşabilir.

Bu konuda en dikkat edilmesi gereken husus, medyumunuzun yeterliliğidir. Hüddam kendisine gösterilen inançsızlığı ve/veya medyumunuzun acemiliğini hissettiği anda beklenilenin tam tersi bir sonuçla sizleri baş başa bırakabilir. Diğer bir yandan hüddam ilmi sayesinde istediğine ulaşan kişi şayet kibire kapılırsa, Hüddam’ların oyuncağı haline gelebilir. Bildiğiniz gibi kibir Şeytan’ın ilk günahıdır.

Kibirine yenik düşen medyumların hüddamların esiri olduğu, akli dengesini yitirerek büyük günahlara saptığı görülmüştür. Dolayısıyla ne için olursa olsun yardım için başvurduğunuz medyumun sizinle iletişimde kullandığı dil ve özveri çok önemlidir.

Hüddamların dahilindeki işlemlerin yan etkileri nelerdir?

Hüddam Büyüsü etkisine girmiş kişilerin bir anda kurulu düzenlerini bozabildikleri sık rastlanan bir durumdur. Eşlerini terk ettikleri, uzun yıllar boyunca birikmiş, belki de kendilerine atadan kalmış miraslarını tek gecede yok edebilmeleri mümkündür. Hüddam’ın etkisi altına girmiş insanlar büyük acılar çekerek eski hallerinin illüzyonu içinde kıvranır dururlar. Hüddam esirlerinin en belirgin özelliği, maddi ve manevi anlamda en yüksek yerlerden en dip uçurumlara düşmüş olmalarıdır. 

Hüddam İlmi acemilerin kendilerini sakınması gereken bir meseledir.

Hüddamlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar unutmayınız ki Allah, insanoğlunu fani dünyanın efendisi kılmıştır. Fani dünyadan ayrılmadığınız, transa geçip onların ağına düşmediğiniz bütün durumlarda herhangi bir insan bir Hüddam’dan daha güçlüdür. Bu nedenle olacak ki Hüddamlar da insanlara karşı bazı zayıf noktalara sahiptir. Hüddamlar, bizim gözümüze oldukça korkunç gelecek şekillere sahip olduklarından dolayı bizim gözlerimiz onlara karşı mühürlenmiştir.

Hüddam çok istisnai durumlar asla bir Ademoğlu’na görünmez. Hüddamlar Cennet Bahçesi’nde gezinen Adem Babamız ve Havva Anamız gibi çıplaklığından utanır ve insan ile arasındaki görünmezlik perdesini açmaktan korkar. Özetle, çok korkunç görünen varlıklar olsalar da Hüddam’ların görüntüsünden korkmanıza gerek yoktur; çünkü onlar size görünmekten kaçınırlar.

Hüddamlar aynı zamanda çift yaradılışlıdırlar, kendi alemlerinde tıpkı insanlar gibi hayatları, aileleri, kavimlerinin içinde ilişkileri, insanın aklının ermeyeceği alışkanlıkları vardır. Kendi alemlerinde Hüddamlar korkunç varlıklar değildirler, Onlara yalnızca dünyevi zevkler yasak kılınmıştır. İşte bu nedenle asla yemek yiyemesine rağmen bir Hüddamı ona bir kase bal sunarak ikna edebileceğiniz durumlar olabilir.

Hüddamlar size zarar vermek istemeseler bile onlarla iletişime geçmek, insan gözünün çok sınırlı şeyi görebilmesi nedeniyle çıldırmanıza bile neden olabilir. Ancak Hüddam’ın size görünmesiyle onun binlerce yıldır yaşadığı her şeyi tek bir anda size aktarabilmesi mümkün olacaktır. Unutmayınız ki fani dünyanın özeti ölüm ve çürümedir; bir Hüddam’ın da size gösterecekleri bunlar olacaktır. Binlerce yıllık hayatında bunlarla karşı karşıya kalan Hüddam’ların da 70 yıl yaşayan insanlar gibi anlayışlı ve mantıklı olması da beklenemez. Son derece dengesiz varlıklar olan Hüddam’lar ile birebir temasta bulunmaktan kaçınılması kişi için en doğrusu olacaktır.


Hüddam ile Geri Getirme Büyüsü Medyum Emrullah Abla WhatsApp +905426144193

Hüddamlar yalnızca sözünü dinleyecekleri, sevgi, saygı ve hatta korku bağı ile bağlandıkları medyumların himayesindeyken bazı istekleri gerçekleştirmeyi kabul edebilir. Bu tür bir ilişkiyi kurabilen kişiler doğuştan özeldirler ve yaradılışları onları insanlar ve öteki canlılar arasında elçilik yapmaya zorunlu kılmıştır. Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan medyumluk böyle bir zorunluluğun eseridir.

Hüddam’dan nasıl korunulur?

Hüddamların korkunç tesirinden sizi de ancak onlara sözünü geçirebilen bir medyum kurtarabilecektir. Yukarıda bahsi geçen belirtilere sahip olmanız halinde ilk yapmanız gerekenler öncelikle aşağıdaki ayetleri okumak olmalıdır.

Ve li suleymâner rîha guduvvuhâ şehrun ve revâhuhâ şehr (şehrun). Ve eselnâ lehu aynel kıtr(kıtri). Ve minel cinni men ya’melu beyne yedeyhi bi izni rabbih(rabbihî). Ve men yezıg minhum an emrinâ nuzıkhu min azâbis saîr(saîri).

Ve li suleymâner rîha âsıfeten tecrî bi emrihî ilel ardılletî bâreknâ fîhâ ve kunnâ bi kulli şey’in âlimîn(âlimîne).

Ve mineş şeyâtîni men yegûsûne lehu ve ya’melûne amelen dûne zâlik(zâlike), ve kunnâ lehum hâfızîn(hâfızîne).

Ve lekad âteynâ dâvûde ve suleymâne ilmâ(ilmen), ve kâlal hamdu lillâhillezî faddalenâ alâ kesîrin min ibâdihil mu’minîn(mu’minîne).

Ve huşire li suleymâne cunûduhu minel cinni vel insi vet tayrı fe hum yûzeûn(yûzeûne).

Veş şeyâtîne kulle bennâin ve gavvâsın.

Ve âharîne mukarrenîne fîl asfâd(asfâdi).

Emittehazu âliheten minel ardı hum yunşirûn(yunşirûne).

Ve li suleymâner rîha âsıfeten tecrî bi emrihî ilel ardılletî bâreknâ fîhâ ve kunnâ bi kulli şey’in âlimîn(âlimîne).

Bu dualar, Kur’an’ın Hüddam’ları nasıl insanların hizmetine sunduğunu gösterir niteliktedir. Bunlar ile Hüddam’a karşı üstün olduğunuzu Hüddam’a gösterin. Kur’an bilgisi olan bir kişiyseniz Cin Suresini okumanızda da fayda olacaktır. Kur’an bilseniz de bilmeseniz de bunların hemen akabinde Ayet-el Kürsi ile Felak ve Nas Surelerini okumalısınız. Sıkıntılarınız geçmek bilmiyorsa kovduğunuz Hüddam’ın peşinden öteki yollanıyor demektir. Bu tür durumlarda medyumunuza danışarak koruma büyüsü ve vefk isteyebilirsiniz. Çeşitli tılsımların yanı sıra unutmayınız ki Hüddamlar da büyü bozumunda kullanılmaktadır. Medyumunuzun gerekli görmesi halinde kendisine yakın gördüğü bir Hüddam’dan isteği sonucu bu varlıklar, üzerinize yapılan büyülerin etkilerinden sizi uzak tutacaktır.